RÅDGIVNING VID SVETSNING

 

Vi arbetar tillsammans med våra kunder i alla faser av deras projekt och ger rådgivning och konsultation av såväl teknisk som problemlösningskaraktär för att säkerställa starkare och säkrare produkter som är förenliga med gällande industri-, branschstandarder och koder.

Tillsyn vid svetsning inkluderar:

 • Planera, genomföra, handleda och / eller övervaka alla företagets svetsnings- och svetsrelaterade aktiviteter;
 • Granska överensstämmelse med industri-, branschstandarder och kod krav;
 • Teknisk översyn;
 • Kontroll och uppsikt av kvalifikationer och lämplighet hos underleverantörer och svetspersonal;
 • Förbereda svetsdatablad (WPS) och svetsprocedurprotokoll (WPQR);
 • Kontroll och övervakning av användningen av arbetsinstruktioner;
 • Val av material och svetsningsförbrukningsmaterial i enlighet med kompatibilitet med specifikationerna; kontroll av dokumentation, lagring och handhavande;
 • Inspektion och provning före, under och efter svetsning;
 • Korrigerande åtgärder när det gäller NCR avvikelser (svetsreparationer, omvärdering av reparerade svetsar);
 • Utrustningskontrol med avseende på lämplighet, underhåll, kalibrering och validering;
 • Kontroll och säkerställande av identifiering och spårning;
 • Förberedelse av kvalitetsdokument.

Andra samordningskrav kan specificeras av en tillverkare, i ett avtal eller en standard.

De viktigaste målen för att använda tillsyn vid svetsnings- verksamhet är:

 • Att skapa förtroende för svetsningstillverkning;

 • Att säkerställa en tillförlitlig produktprestanda vid drift;

 • Att uppfylla krav och förväntningar från kunder;

 • Att uppfylla kvalitetskrav som ställs i de internationella standarderna EN ISO 3834, EN 1090, EN 15085, ISO 14731.

ISO 3834-2 & -3 för omfattande resp. normala krav vid smältsvetsning anges:

“Tillverkaren skall förfoga över lämplig personal för tillsyn vid svetsning. Personer ansvariga för kvalitetsfrämjande åtgärder skall ha tillräckliga befogenheter för att kunna vidta nödvändiga åtgärder. Dessa personers uppgifter och ansvar skall vara klart definierade. ”