KONTROLL VID SVETSNING

Vår kompetenta svetsinspektör IWI-C utför, handleder eller övervakar överenskomna svetsnings och svetsrelaterad inspektionsverksamhet under olika stadier av tillverkning, såsom före svetsning, vid svetsning och efter slutförandet av svetsarna.

Internationell svetsinspektörs (IWI-C) tjänster omfattar:

  • Utföra, handleda eller övervaka överenskomna svetsnings och svetsrelaterad inspektionsverksamhet;
  • Översyn och tillämpning av svetsinstruktioner, svetsspecifikationer och kvalificerade svetsprocedurer
  • Förberedelse och genomförande av inspektionsprocedur samt kriterier för godkännande;
  • Kvalitetskontroll;
  • Revisioner,
  • Kontroll av svetsutrustningens funktionalitet och tillämpning;
  • Inspektion i enligt med krav baserade på nationella specifikationer och koder.

Andra krav kan specificeras av en tillverkare, i ett avtal eller en standard.

ISO 3834-2 & -3 för omfattande resp. normala krav vid smältsvetsning anges:

“Tillverkaren skall förfoga över lämplig personal för tillsyn vid svetsning. Personer ansvariga för kvalitetsfrämjande åtgärder skall ha tillräckliga befogenheter för att kunna vidta nödvändiga åtgärder. Dessa personers uppgifter och ansvar skall vara klart definierade. ”